הלמן - אלדובי

קרן השקעות P2P

קרן השקעות המאפשרת למשקיעים ישראלים באמצעות תשקיף ציבורי, גישה לאלטרנטיבת השקעה בעלת פוטנציאל לתשואה גבוהה, באמצעות השקעה בתיק אשראי חוץ בנקאי מגוון בתחום ה- Consumer Credit בארצות הברית. הקרן משקיעה באמצעות פלטפורמות P2P דיגיטליות בארצות הברית, בהלוואות צרכניות בפיזור רחב. ייחודיות הקרן הינה בהיותה הקרן הציבורית הראשונה בישראל, שקיבלה את היתר רשות ניירות ערך לפרסם תשקיף, אשר משקיעה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות בתחום האשראי הצרכני בארצות הברית.

נא ללחוץ כאן

להתחברות לאתר ולחשיפת ההטבות לחברי המועדון
  • הלמן - אלדובי  (צילום: יח"ץ הלמן - אלדובי)
  • הלמן - אלדובי (צילום: יח"ץ הלמן - אלדובי)
  • הדבר הבא בעולם ההשקעות, הלמן-אלדובי P2P קרן השקעות (צילום: יח"ץ הלמן - אלדובי)

הלמן אלדובי P2P
קרן השקעות המאפשרת למשקיעים ישראלים באמצעות תשקיף ציבורי, גישה לאלטרנטיבת השקעה בעלת פוטנציאל לתשואה גבוהה, באמצעות השקעה בתיק אשראי חוץ בנקאי מגוון בתחום ה- Consumer Credit בארצות הברית. הקרן משקיעה באמצעות פלטפורמות P2P דיגיטליות בארצות הברית, בהלוואות צרכניות בפיזור רחב.
ייחודיות הקרן הינה בהיותה הקרן הציבורית הראשונה בישראל, שקיבלה את היתר רשות ני"ע לפרסם תשקיף, אשר משקיעה באמצעות פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות בתחום האשראי הצרכני בארה"ב.
 
איך זה עובד?
בארה"ב קיימות מזה מספר עשורים, מערכות דירוג אשראי פרסונלי כאשר על כל לווה קיים מידע מלא של היסטוריית האשראי והתשלומים שלו וכן ציון אשראי (FICO) הניתן ע"י שלוש לשכות פדרליות לדירוג אשראי צרכני המוסמכות לכך בארה"ב על פי החוק.
מאגרי הנתונים הציבוריים הקיימים וסטטיסטיקות של עשרות שנים לצד ההתפתחות הטכנולוגית בעולם הפינטק, ביחד עם היכולת לנתח ולהצליב מקורות מידע שונים ונתונים רבים באמצעות טכנולוגיית Big Data מתקדמות, אפשרו לצמצם ולכמת את הסיכון ולהעריך בצורה מדויקת יותר של הסתברות לכשל אשראי של כל לווה. יכולות אלו הבוחנות פרמטרים רבים נוספים מעבר לציון האשראי (FICO) ביחד עם קורלטיביות נמוכה של אפיק השקעה זה לתחומים המסורתיים בשוק ההון, הביאו לכך שקיום, עיקר המשקיעים בתחום ה- Credit Consumer בארה"ב, באמצעות פלטפורמת ה-P2P – הינם בנקים וגופים מוסדיים מרחבי העולם.
הקרן תשאף לפזר את השקעותיה בדומה להתפלגות של ההלוואות שניתנו באמצעות הפלטפורמה, בחודש האחרון הידוע ("תיק השוק") ובהתאם למדיניות ההשקעות כפי שמפורט בתשקיף. 

בית ההשקעות הלמן-אלדובי מתמחה במתן שירותים פיננסיים, במוצרי חיסכון פנסיוני ובשירותים עסקיים, ונחשב לאחד מבתי ההשקעות המובילים והיצירתיים הקיימים כיום בשוק ההון הישראלי. ייחודו של בית ההשקעות הוא ההתמחות וההתמקדות בתחומים שבהם יש לו יתרון יחסי מוכח על פני גופים אחרים. יתרון זה, כמו גם המקצועיות, רמת השירות והיושר העסקי, הם שהביאו את בית ההשקעות ולקוחותיו להישגים והצלחות לאורך שנים.
בית ההשקעות הלמן-אלדובי בניהולם של רמי דרור, מנכ"ל, ואורי אלדובי, יו"ר,  מתמחה בחסכון ארוך טווח ועוסק בניהול קופות גמל והשתלמות, ניהול קרנות פנסיה וניהול תיקי השקעות והשקעות אלטרנטיביות.
הבית נחשב מאז הקמתו ב- 1995, לאחד מבתי ההשקעות המובילים והיצירתיים הקיימים כיום בשוק ההון הישראלי. ייחודו של בית ההשקעות הוא ההתמחות וההתמקדות בתחומים שבהם יש לו יתרון יחסי מוכח על פני גופים אחרים. יתרון זה, כמו גם המקצועיות, רמת השירות והיושר העסקי, הם שהביאו את בית ההשקעות ולקוחותיו להישגים והצלחות לאורך שנים. קרן הפנסיה של בית ההשקעות הינה אחת משתי קרנות פנסיית ברירת המחדל של ישראל. לאחרונה נכנס בית ההשקעות לתחום הצומח של השקעות אלטרנטיביות במסגרתו הקים קרן השקעות ציבורית המתמחה בהלוואות חברתיות בארה"ב.
בשנת 2017, הונפק בית ההשקעות בבורסה בתל אביב והוא כיום נסחר במדדים: ת"א פיננסים, ת"א צמיחה, ות"א ביטוח פלוס.
לאתר בית ההשקעות: hag.co.il

מוצרים נוספים של הלמן - אלדובי