pension

אילוסטרציה: gettyimages

מעטים הם הנושאים הנוטלים חלק כה גדול בעיצוב עתידנו, ועם זאת אנו יודעים עליהם כה מעט. התכנון הפיננסי העתידי שלנו, או בשמו האחר, החיסכון הפנסיוני שלנו, הוא ללא ספק אחד מהם.

לעיתים קרובות נגלה כמה מעט אנו יודעים על דמי הניהול שאנו משלמים, על מסלול החיסכון שלנו ועל תחזית החיסכון הצפוי להתקבל עם פרישתנו מעבודה. חוסר הידע, בתוספת יוקר המחיה בישראל והעליה בתוחלת החיים, מחייבים אותנו לצמצם פערים ולבצע תכנון מוקדם ומדויק יותר של החיסכון הפנסיוני שלנו, כך שיתאפשר לנו לחיות ברווחה גם בתקופה שלאחר פרישתנו מעבודה.

יותר תחרות – יותר אמצעי חיסכון

את חוסר ההבנה בתחום ניצלו במשך שנים סוכני הביטוח שמכרו ללקוחותיהם תכניות פנסיה שתאמו יותר את הקופונים שגזרו מאשר את צרכי הלקוחות ובנוסף, חלק גדול מההפרשות נועדו לביטוחים השונים ופחות לחיסכון. בשנת 2005 אושרה בכנסת רפורמת בכר שנועדה להפחית את הריכוזיות במערכת הבנקאית בשוק ההון. עיקרי הרפורמה היו סיום הבעלות של הבנקים על קופות הגמל וקרנות הנאמנות, עידוד התחרות בתחומי השקעות אלה והגברת התחרות בתחום החיסכון הפנסיוני, חקיקה שיצרה מגוון רחב הרבה יותר של אמצעי חיסכון שעמדו לרשות הציבור.

הילדים החדשים בשכונה: יעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני

על מנת לסייע לציבור לקבל החלטה בצורה אופטימלית, יצרה הוועדה שני עיסוקים חדשים:יעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני.

יועץ פנסיוני –  ברובם, יועצים בבנקים. תפקידו של היועץ הפנסיוני הוא להעניק ללקוחותיו יעוץ פנסיוני אובייקטיבי ולהתאים מוצרים וביטוחים פנסיונים לכל לקוח לפי צרכיו, כך שיוכל, בבוא היום, בעת פרישה לפנסיה, להמשיך ולחיות בכבוד.

משווק פנסיוני – ברובם, סוכני ביטוח ומנהלי הסדרים. המשווק הפנסיוני יוגדר בבירור כמשווק ולא כיועץ ויובהר ללקוח כי הוא בא מטעם, כלומר קיימת זיקה ברורה בינו לבין בית ההשקעות/חברת הביטוח ויתכן שהם יעדיפו לשווק ללקוח תכנית מסוימת על פני חלופה אחרת. חובה על יועץ פנסיוני, בשונה ממשווק פנסיוני, להיות נעדר כל זיקה לחברה או מוצר פנסיוני כל שהוא. נאסר על יועץ פנסיוני לקבל תמריץ שיעודד אותו ויגרום לו להעדיף מוצר של יצרן פנסיה אחד על פני השני ומכאן נגזרת האובייקטיביות המצופה ממנו בבחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח. היועץ הפנסיוני (בד"כ הבנקים) מתוגמל באופן שווה מהיצרנים הפנסיונים (בתי ההשקעות וחברות הביטוח).

pension

אילוסטרציה: gettyimages

חוק הפנסיה

חוק נוסף שנועד לעודד את הציבור לבצע חיסכון ארוך טווח הוא חוק הפנסיה שנחקק ב-2008 והוא קובע שעל כל עובד, עצמאי כשכיר, להפריש רכיב מהכנסתו לגיל פנסיה. בקרב שכירים, על המעסיק להפריש עבורו סכום כסף לצורך זה. המדינה היא שקובעת את הסכום שיופרש לפנסיה דרך מערכת המיסוי ואילו העובד הוא זה שבוחר את המוצר הפנסיוני שאליו יפריש את הכסף.

המוצרים הפנסיונים 


המוצרים הפנסיונים כוללים קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים. למוצרים אלו נבצע הפרשה שוטפת לאורך שנות עבודתנו ונקבל קצבה לאחר פרישתנו מעבודה למשך כל חיינו. המטרה היא שהחיסכון לגיל הפרישה יענה על המטרות שהוגדרו על ידי הלקוחות מבחינת התקציב שיידרש להם ומתוך התחשבות בצרכיהם וביכולותיהם הפיננסיים. הייעוץ הפנסיוני יותאם לכל אדם לפי יכולותיו ונכסיו העכשוויים ועל פי תכניותיו והערכת צרכיו העתידיים. יש לציין כי הבנקים מורשים לייעץ בנוגע לקרנות פנסיה וקופות גמל, אך אינם מורשים לייעץ בביטוחי מנהלים.

כל תכנון פנסיוני ובחירת מכשיר חיסכון ארוך טווח מחייבים לכלול בחינה מדויקת של המצב הנוכחי והערכה של הצרכים העתידיים עבור כל חוסך. חשוב לדעת, כי ניתן לשלב כיסויי ביטוח בגין מוות ו/או אובדן כושר עבודה. כך תכלול כל בחינה את רמת ההכנסות הנוכחית, הנכסים הפיננסיים הקיימים, הלוואות קיימות, רמת ההוצאות הנוכחית וכמובן את היבטי המס השונים. בהמשך, תתבצע הערכה של היקף ההוצאות החודשיות הנדרשות בגיל הפרישה, מסלולי ההשקעה והביטוח המתאימים ומצבים קריטיים מפניהם ירצה החוסך להגן עליו ועל משפחתו. על סמך הניתוח שיתבצע, יבחר תמהיל החיסכון הפנסיוני המתאים ביותר לחוסך הספציפי, תמהיל שיורכב מקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל הקיימות.

זמן בחירות

רמת השירות שהחברה המנהלת מספקת למבוטחים תתבטא במידע שמעניקה למבוטחים, טיפול בתביעות שונות, טיפול במשיכות כספים ועוד. דמי הניהול הינם פרמטר חשוב ביותר, היות שביכולתם לנגוס לאורך זמן חלק ניכר מהיקף החיסכון לפנסיה ומחובתנו להבטיח עלויות ניהול נמוכות ככל האפשר. דמי הניהול מתחלקים לשני סוגים: דמי ניהול המחושבים כאחוז מההפקדה, כלומר, כאחוז מהתשלום החודשי, ודמי ניהול המחושבים כאחוז מהחיסכון המצטבר. מחובתו של כל חוסך, בעיקר כזה שאינו נמנה על ארגון עובדים, לנצל את התחרות הקיימת בין הגופים המנהלים ולדון עימם על גובה דמי הניהול.

לאחר בחירת סוג המוצר הפנסיוני (פנסיה, גמל או ביטוח) נידרש לנדבך נוסף בייעוץ הפנסיוני שיכלול בחירה בגוף ההשקעות אליו יועברו כספי החיסכון. הפרמטרים לבחירת גוף ההשקעות יכללו את דמי הניהול הנגבים בו, איכות ניהול הסיכונים והכספים ורמת השירות הניתנת. איכות ניהול הכספים וההשקעות תתבטא בעיקר בתשואות שהשיגה החברה המנהלת לאורך זמן. איכות ניהול הסיכונים נוגעת לאופן בו מתמחרת החברה את הסיכונים השונים ומנהלת אותם.