Prime Real Estate

אודות Prime Real Estate

Prime Real Estate

מחלקת ייעוץ בתחום נדל"ן למגורים ולהשקעות, תציע לחברים מגוון אפשרויות בתחום היוקרה, חברי המועדון ייהנו מפטור מעמלה או מעמלה מופחתת.
במסגרת המחלקה ניתן מענה לכלל החברים בתחום נדל"ן יוקרתי למגורים ולהשקעה.
מחירי הדירות שנציע ינועו בטווח של 5 עד 50 מיליון ש"ח.

מוצרים של Prime Real Estate

Prime Real Estate / פרויקט שמולביץ בלב העיר הלבנה
Prime Real Estate / ברנץ מכירות לבניין בוטיק בהרצליה
Prime Real Estate / וילה יוקרתית באפקה