קרן 35 בעמ

אודות קרן 35 בעמ

חברת Greybrook Realty Partners מציעה למשקיעים להשתתף בפרויקטים בקנה מידה גדול ולהשיג תשואות השקעה כאילו היו הם יזמי הבנייה למגורים הגדולים ביותר באזור טורונטו רבתי ודרום פלורידה..
בדרך כלל השקעות מסוג זה אינן זמינות ליחידים בשל חוסר קשרים עסקיים עם יזמי בנייה, חוסר מומחיות בפיתוח ובנייה ו/ או בהון הרב הנדרש לפרויקט.

ההשקעות נעשות בעיקר באמצעות שותפויות מוגבלות או דרך קרן נאמנות הדדית. מבנה השותפות המוגבל מציע יתרון כפול של אחריות מוגבלת למשקיעים מחד ומאידך מבנה המאפשר למשקיעים פרטיים לנהל בעצמם את ענייני המס שלהם. בשתיהן - קרן הנאמנות ההדדית ומבנה השותפות המוגבל - חברת Greybrook Realty מנהלת ומפקחת על ההשקעה ועל הפרויקט מטעם המשקיעים ומחויבת אך ורק אליהם, לרווחתם ולהגנתם.
תכנית הפיתוח מוצגת ומאושרת מראש בועדת ההשקעות של החברה. בעבור כל הצעת השקעה.
כל חריגה מהותית מתכנית זו חייבת להיות מאושרת בידי Greybrook Realty Partners. הישות שבה משקיעים את כספם של המשקיעים הינה בעלת עניין מהותי בבעלות על הקרקע הנרכשת לטובת הפרויקט.
בכל השותפויות של חברת  Greybrook, יזמי הבנייה השותפים הינם מהגדולים והמובילים בטורונטו והם האחראים הבלעדיים על כל היבטי  תהליך הפיתוח כולל: תכנון עירוני וקבלת היתרים, אדמיניסטרציה, יישום של תכנית קדם-מכירה, השגת הלוואת הבנייה מהבנק, תהליך הבנייה, האכלוס, ומסירת היחידות עד להשלמתו המלאה של הפרויקט. 
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ
  • קרן 35 בעמ / צילום: יח"ץ קרן 35 בעמ

מוצרים של קרן 35 בעמ

קרן 35 בעמ / Yazamnoo