שדרוג חברות

אלפי החברים במועדון Prime Club, מחולקים לקבוצות שונות ולכל קבוצה תנאי חברות שונים, הן בזכויות והן בחובות. ככל שהחבר בעל פוטנציאל לקחת חלק ביותר אירועים במועדון וככל שהחבר רואה את עצמו צורך יותר ממוצרי המועדון ומנצל יותר את ההטבות המוענקות לו, כך כדאי לו לשדרג את החברות לרמה גבוהה יותר מהרמה בה הוא נמצא כעת.
שדרוג החברות כרוך בתשלום נוסף, אולם היקף ההטבות וההנאות לחבר גדלים באופן משמעותי.
החברות בקבוצת Platinum דורשת אישור ההנהלה.
אם הינך רואה את עצמך ברמה הגבוהה יותר במועדון, ניתן כאן לשדרג את החברות.
בהצלחה!

קבוצות חברות נא לבחור את הקבוצה אליה את/ה מעוניין/ת להצטרף :